Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Story

Article available in the following languages:

MONTBLANC - Nowe szczyty wydajności systemów obliczeniowych

Wydajność komputerów podwaja się co dwa lata od około 40 lat, jednak obecnie zbliżamy się do granic fizycznych, wyznaczanych przez współczesną technologię półprzewodnikową. Uczestnicy unijnej inicjatywy na rzecz Wysokowydajnego Przetwarzania Danych ('High Performance Computing' - HPC) pragną zrewolucjonizować metody projektowania i wytwarzania procesorów. Co więcej, wzrost wydajności komputerów prawdopodobnie będzie szedł w parze z ograniczeniem zużycia energii, na czym skorzysta zarówno przemysł, jak i środowisko naturalne.

W projekcie MONTBLANC uczestniczą naukowcy z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch oraz Niemiec, a ich wspólnym celem jest stworzenie superkomputerów, które zrewolucjonizują nasz sposób pracy. Te nowe maszyny będą bazowały na "eksaskalowych procesorach", czyli procesorach, które będą w stanie wykonać 10 do potęgi 18 operacji na sekundę. Oznacza to wydajność około dziewięć rzędów wielkości większą, niż wydajność współczesnych laptopów i komputerów stacjonarnych. "Z eksaskali wynikają dwojakie korzyści: Nie chodzi jedynie o rozwiązywanie fundamentalnych problemów, takich jak symulowanie pracy ludzkiego mózgu", twierdzi Alex Ramirez, koordynator projektu Mont-Blanc. "Być może ważniejsze jest zapewnienie powszechnego dostępu do HPC w życiu codziennym, np. wyposażenie wszystkich gabinetów lekarskich w superkomputery, w celu umożliwienia diagnozowania nowotworów poprzez analizę genomu. Możliwości są praktycznie nieograniczone". Większa wydajność, mniejsze zużycie energii Chociaż może się to wydawać nieprawdopodobne, nowe procesory będą nie tylko o dziewięć rzędów wielkości wydajniejsze, niż współczesne laptopy i komputery stacjonarne, ale także będą zużywały mniej energii. Jak twierdzi Ramirez mikroprocesor stosowany w ramach projektu MONTBLANC będzie zużywał 15-30 razy mniej energii, niż systemy, których używa się obecnie. Rozwiązanie polega na zastąpieniu klasycznych procesorów bardziej wydajnymi mikroukładami, stosowanymi zwykle w telefonach komórkowych i innych niewielkich urządzeniach. Obecnie, w ramach projektu PRACE ("Partnerstwo na rzecz zaawansowanych obliczeń komputerowych w Europie" – 'Partnership for Advanced Computing in Europe') miliardy cykli obliczeniowych wysokiej wydajności udostępniane są naukowcom oraz firmom z branży produkcyjnej, farmaceutycznej, a także finansowej. Projekt PRACE zapewnia dostęp do sześciu klastrów wysokiej wydajności, oferujących w sumie prawie 20 petaflopów mocy obliczeniowej (20 biliardów operacji na sekundę). Pomimo tak imponującej wydajności zasoby PRACE nie są w stanie sprostać obecnemu zapotrzebowaniu na moc obliczeniową, generowanemu przez sektor badawczy oraz przemysł. Co więcej, powyższa moc obliczeniowa jest wciąż o dwa rzędy wielkości mniejsza, niż eksaskala. "Zapotrzebowanie na zasoby HPC jest praktycznie nieograniczone". Twierdzi dr Ramirez. "Obecnie w odpowiedzi na cokwartalne zaproszenie do składania wniosków o dostęp do infrastruktury PRACE otrzymujemy większą liczbę podań, niż możemy zaakceptować. Celem inicjatywy MONTBLANC jest stworzenie platformy HPC, która będzie alternatywą dla PRACE i innych centrów HPC". "Airbus w branży HPC" By osiągnąć powyższy cel Unia Europejska stworzyła partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), wspierające rozwój technologii HPC: Europejska Platforma Technologiczna na rzecz Wysokowydajnych Systemów Obliczeniowych ('European Technology Platform for High Performance Computing' - ETP4HPC, (www.etp4hpc.eu)) jest prywatnym partnerem, który połączył siły z Komisją Europejską, w celu utworzenia PPP w dziedzinie HPC. Jak twierdzi Ramirez: "Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie HPC pozwala zacieśnić współpracę z europejskimi dostawcami technologii HPC , takimi jak firma Bull, będąca ekspertemi w dziedzinie systemów cyfrowych, czy też brytyjski producent mikroukładów, firma ARM. Partnerstwo to umożliwia także stworzenie europejskiego ekosystemu HPC. Być może jest to pierwszy krok na drodze do utworzenia odpowiednika firmy Airbus w dziedzinie HPC, co pozwoli Europie przemienić się z konsumenta technologii HPC w ich dostawcę". Projekt MONTBLANC stanowi podwaliny tego partnerstwa publiczno-prywatnego, a uczestniczący w nim partnerzy zamierzają opracować eksaskalowy procesor, który będzie światowym wzorcem w dziedzinie optymalnego, wysokowydajnego przetwarzania danych. "Projekt MONTBLANC umożliwi centrom HPC realizowanie większej ilości obliczeń przy tym samym zużyciu energii, bez konieczności zwiększania powierzchni centrów oraz przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów finansowych", twierdzi Ramirez. Hiperłącze do strony internetowej projektu: - strona internetowa projektu MONTBLANC-Project.eu Inne hiperłącza: - strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona agendzie cyfrowej