Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Story

Article available in the following languages:

WIBRATE: Wykrywanie złych wibracji

Wielu z nas obawia się chwili, gdy podczas jazdy samochodem zacznie się on trząść lub wibrować bez wyraźnej przyczyny. Nierzadko zdarza nam się także denerwować, gdy samolot zaczyna drgać podczas startu lub lądowania. Co jednak jest przyczyną powyższych wibracji? Niewykluczone, że już wkrótce uda się znaleźć odpowiedź na to pytanie, dzięki finansowanemu przez UE projektowi badawczemu, w ramach którego opracowywane są systemy czujników rejestrujących informacje na temat wibracji.

Wibracje pojawiają się codziennie w różnorakich maszynach, a także w budynkach i elementach infrastruktury. Zjawisko to powoduje zużycie i uszkodzenie materiałów, często prowadząc do awarii urządzeń lub infrastruktury. Czy jednak można mu zapobiec? Uczestnicy inicjatywy WIBRATE z pewnością uważają, że tak, pod warunkiem, że właściwości wibracji będą odpowiednio zbadane oraz uda się zrozumieć ich przyczyny. Inżynierowie zaangażowani w project WIBRATE opracowali innowacyjną technologię wykrywania i analizowania wibracji w różnych uwarunkowaniach. Powyższe rozwiązanie obejmuje zasilaną w sposób autonomiczny, bezprzewodową platformę kontrolowania i monitorowania wibracji, którą w ciągu kilku minut można montować w pociągach, konstrukcjach z zakresu inżynierii lądowej, instalacjach energetycznych, takich jak obiekty petrochemiczne, a także w maszynach pracujących w fabrykach. Co więcej, powyższa technologia pozwoli prawdopodobnie znacząco obniżyć koszty konserwacji oraz ograniczyć liczbę wypadków zdarzających się na co dzień. Projekt WIBRATE to trzyletnia inicjatywa, wsparta kwotą 2,85 milionów euro w ramach 7PR, której uczestnicy opracowali i przetestowali tego rodzaju detektory. System czujników WIBRATE, zasilanych w całości energią pochodzącą z wibracji, powstał w wyniku prac konsorcjum złożonego z europejskich MŚP oraz z centrów badawczych, pod kierownictwem holenderskiego Uniwersytetu w Twente. Niecałe dwa lata po rozpoczęciu prac projektowych konsorcjum WIBRATE udało się zdobyć pierwszy komercyjny kontrakt na wdrożenie systemu czujników dla brytyjskich linii kolejowych Southeastern Railways. Zmniejszanie liczby zakłóceń w ruchu kolejowym Firma Southeastern Railways zainstalowała czujniki w wielu składach kolejowych i odkryła, że działają w naprawdę imponujący sposób, znacząco obniżając koszty operacyjne i koszty konserwacji, a także zwiększając poziom bezpieczeństwa i ułatwiając wykrywanie przedwczesnych awarii. Obecnie koleje Southeastern twierdzą, że system WIBRATE pozwolił im zoptymalizować wykorzystanie zasobów, a także ograniczyć ilość zakłóceń ruchu dotykających pasażerów. Systemy czujników monitorują zużycie i uszkodzenie łożysk, kół oraz osi w składach kolejowych, a ich zastosowanie może w przyszłości objąć także tory kolejowe, twierdzą partnerzy projektu. Ponieważ czujniki są bezprzewodowe i zasilane w sposób autonomiczny, mogą być szybko instalowane, bez konieczności montowania dodatkowego okablowania lub baterii. Te inteligentne czujniki rejestrują dane dotyczące wibracji w czasie, gdy pociąg się porusza. Natomiast algorytmy informatyczne, zaimplementowane w obrębie czujników, poszukują oznak zużycia materiału i przesyłają informacje na ten temat do centralnej bazy danych. Dzięki temu operatorzy kolejowi otrzymują w czasie rzeczywistym informacje na temat stanu należącego do nich taboru kolejowego. "Powyższa technologia spotkała się z zainteresowaniem ze strony operatorów kolejowych w wielu krajach Europy, w tym w Szwecji, we Włoszech, w Hiszpanii, w Irlandii oraz w Niemczech", twierdzi Paul Havinga, koordynator projektu oraz profesor Uniwersytetu w Twente. Partnerami inicjatywy WIBRATE są także: Universita Della Svizzera Italiana (Szwajcaria), włoskie centrum badawcze firmy Fiat, gigant informatyczny Honeywell (Indie), lider w zakresie mechatroniki LMS International (Belgia) oraz MŚP, takie jak Inertia Technology (Holandia) oraz Perpetuum (Wielka Brytania), zwycięzca kontraktu dla kolei Southeastern. Ogromny rynek monitorowania i kontroli Wydaje się, że technologie WIBRATE mają bardzo szerokie spektrum zastosowań. "Wyobraźcie sobie Państwo fabrykę, w której maszyny wyposażono w inteligentne czujniki, wykrywające przyszłe awarie poprzez monitorowanie wibracji", tłumaczy prof. Havinga. "Czujniki te mogą być instalowane przy niewielkim wysiłku I kosztach. Po zainstalowaniu powyższe czujniki tworzą inteligentną sieć ad-hoc, która może nadzorować urządzenia w sposób ciągły, eliminując tym samym pracochłonny proces monitorowania okresowego". Partnerzy projektu starają się jak najszybciej udostępnić wyniki swych prac na globalnym rynku monitorowania I kontroli, który jest zaskakująco duży, zatrudniając około 750 000 osób w UE. Szacuje się, że do roku 2020 przychody z rynku monitorowania I kontroli osiągną wartość 143 miliardów euro , czyli dwukrotność przychodów pochodzących z rynku telefonów komórkowych. Hiperłącza do projektu w serwisie CORDIS: - 7PR na stronie CORDIS Hiperłącze do strony internetowej projektu: - strona internetowa projektu WIBRATE Odnośnik do filmu na temat projektu WIBRATE - Film dotyczący projektu Inne hiperłącza - strona internetowa Agendy Cyfrowej Komisji Europejskiej