Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Interaktywne warsztaty EKSISTENZ w czasie konferencji World e-ID and Cyber-Security 2015

Partnerzy projektu EKSISTENZ zorganizują interaktywne warsztaty w czasie konferencji World e-ID and Cyber-Security 2015, które odbędą się 15 września w Marsylii, Francja.

15 Września 2015 - 15 Września 2015
Marseille, Francja

Warsztaty, które poprowadzą partnerzy projektu EKSISTENZ i wspomogą „siostrzane” projekty, wyznaczą moment powołania „społeczności ds. kradzieży tożsamości”, która będzie pomagać kształtować rozwój „Europejskiego Obserwatorium Kradzieży Tożsamości”. Aby pokierować dyskusją, warsztaty poświęcone będą czterem kluczowym tematom: zagrożenia związane z kradzieżą ID; projekt EKSISTENZ; kradzież tożsamości i koncepcja rejestru kradzieży tożsamości oraz oczekiwania społeczne i oszustwa związane z ID.

Cała społeczność e-ID, w tym sektor publiczny, prywatny i akademicki, jest zaproszona do udziału w interaktywnych warsztatach i zaangażowania się w tworzenie nowej „społeczności ds. kradzieży tożsamości”.

Więcej informacji:
http://www.worlde-idandcybersecurity.com/eksistenz-workshop