Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt GRACE

Konferencja zamykająca projekt GRACE (GMO risk assessment and communication of evidence) odbędzie się w dniach 9-10 listopada w Poczdamie, Niemcy.

9 Listopada 2015 - 10 Listopada 2015
Potsdam, Niemcy

Konferencja umożliwi przeprowadzenie przeglądu wniosków i zaleceń płynących z badań GRACE opierających się na wieloetapowym procesie angażowania interesariuszy. Stworzy również okazję do omówienia szerszych perspektyw oraz znaczenia GRACE i powiązanych projektów badawczych w kontekście doskonalenia oceny oddziaływania GMO i kształtowania polityki w przyszłości. W tym kontekście, organizatorzy zamierzają także poruszyć temat roli społeczeństwa w kształtowaniu badań i innowacji w celu lepszego odzwierciedlenia w nich wartości, potrzeb i oczekiwań ogółu.

W konferencji mogą wziąć udział wszystkie podmioty zainteresowane oceną oddziaływania GMO. Pośród nich znają się między innymi specjaliści ds. oceny ryzyka GMO, menedżerowie ryzyka, decydenci oraz przedstawiciele wszystkich istotnych sektorów (reprezentanci kompetentnych władz, przedsiębiorstw, organizacji zawodowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i środowiska akademickiego). Rejestracja online jest dostępna do 30 września. Opłata rejestracyjna wynosi 80 EUR.

Więcej informacji:
http://www.grace-fp7.eu/en/content/final-conference-registration-now-open