European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Konferencja CompNanoTox2015

Konferencja CompNanoTox2015 (CompNanoTox2015 Conference) odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2015 r. w Maladze, Hiszpania.

4 Listopada 2015 - 6 Listopada 2015
Malaga, Hiszpania
Konferencja, zorganizowana przez partnerów sześciu projektów dofinansowanych z budżetu 7PR (ENANOMAPPER, MOD-ENP-TOX, MODERN, PRENANOTOX, MEMBRANENANOPART and NANOPUZZLES) oraz działania MODENA COST, ma na celu upowszechnienie i integrację osiągnięć w zakresie metod obliczeniowych służących do oceny zagrożeń toksykologicznych stwarzanych przez zmodyfikowane nanocząstki. Organizatorzy mają nadzieję, że wydarzenie stworzy również okazję do pogłębienia dyskusji nad potrzebami i perspektywami w tej dziedzinie.

Wydarzenie ma formułę otwartą. Do udziału zaproszeni są specjaliści ds. modelowania oraz naukowcy ze wszystkich obszarów nanonauki i nanotoksykologii. Ostateczny termin rejestracji upływa 25 września 2015 r.

Więcej informacji:
http://www.compnanotox2015.eu/