Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty FISHBOOST

Warsztaty FISHBOOST (FISHBOOST Workshop) pt. „How to set up a base population and perform selection with control on inbreeding” odbędą się dnia 19 października w Wageningen, Holandia.

19 Października 2015 - 19 Października 2015
Wageningen, Niderlandy

Partnerzy dofinansowanego ze środków 7PR projektu FISHBOOST pracują nad rozwojem akwakultury poprzez doskonalenie kluczowych komponentów programów hodowlanych dla sześciu głównych gatunków hodowanych w Europie. W czasie warsztatów zespół FISHBOOST zademonstruje dwa narzędzia do zarządzania hodowlą wsobną w programach akwakultury i zaprezentuje powiązane dane teoretyczne.

Warsztaty zostały celowo tak zaplanowane, aby odbyły się dzień przed spotkaniem Europejskiego Towarzystwa Akwakultury w Rotterdamie, Holandia (20-23 października). Wydarzenie jest skierowane do każdego, kto prowadzi aktualnie program hodowlany albo planuje opracowanie programu hodowli gatunków akwakulturowych. Wymagana jest podstawowa wiedza na temat zasad hodowli selektywnej. Uczestnicy powinni zarejestrować się do dnia 1 października. Opłatę w wysokości 20 EUR należy wnieść na miejscu.

Więcej informacji:
Strona internetowa warsztatów FISHBOOST