Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Forum HAS: HTA bez granic

Forum HAS (Wysoki Urząd ds. Zdrowia we Francji) pt. „HTA bez granic” (HTA without borders) odbędzie się 30 października w Paryżu, Francja.

30 Października 2015 - 30 Października 2015
Paris, Francja

W programie przewidziano między innymi prezentacje i warsztaty z oceny technologii medycznych (HTA) z udziałem partnerów z sześciu dofinansowanych ze środków UE projektów: ADHOPHTA, ADVANCE-HTA, INTEGRATE-HTA, MEDTECHTA, EUNETHTA oraz SEED. Panel ADHOPHTA położy na przykład nacisk na sposoby przekładania raportów HTA na ważne dla użytkowników i decydentów komunikaty.

Rejestracja jest bezpłatna.

Więcej informacji:
Program Forum HAS