Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt ENCCA

Konferencja zamykająca projekt ENCCA (ENCCA Closing Conference) odbędzie się w dniach 17-18 grudnia w Brukseli, Belgia.

17 Grudnia 2015 - 18 Grudnia 2015
Brussels, Belgia

Celem dofinansowanego ze środków 7PR projektu ENCCA (European network for cancer research in children and adolescents) jest efektywne zorganizowanie i zacieśnienie współpracy w onkologii pediatrycznej w Europie. W tym celu zespół dążył przez ostatnie pięć lat do ograniczenia rozdrobnienia wiedzy i usprawnienia kanałów komunikacyjnych poprzez zebranie istniejących nieformalnych grup zajmujących się onkologicznymi badaniami klinicznymi dzieci i młodzieży oraz integrowanie odpowiednich interesariuszy, ich wiedzy eksperckiej i poglądów.

Konferencja stworzy partnerom okazję do zaprezentowania ostatecznych wyników prac wykonanych w ramach projektu, uczenia się od siebie nawzajem i wspólnego przedyskutowania planów na przyszłość.

Więcej informacji:
Konferencja zamykająca projekt ENCCA „zarezerwuj termin”