Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie

Article available in the following languages:

Międzynarodowe seminarium MILESECURE-2050

Międzynarodowe seminarium MILESECURE-2050 (MILESECURE-2050 International Seminar) pt. „The Human Factor in Energy Transition & Security towards 2050” odbędzie się 15 grudnia 2015 r. w Brukseli, Belgia.

15 Grudnia 2015 - 15 Grudnia 2015
Brussels, Belgia
Nadrzędnym celem projektu MILSECURE-2050 jest badanie, identyfikacja, analiza i ocena wielowymiarowego wpływu europejskiej strategii niskoemisyjnej na bezpieczeństwo energetyczne i aspekt społeczno-gospodarczy w perspektywie do roku 2050.

Seminarium poświęcone będzie omówieniu końcowych wyników projektu MILESECURE-2050 i położy nacisk na trzy kluczowe zagadnienia: wielowymiarową wiedzę, innowacyjne modele i efektywne strategie.

Każdy z tych tematów będzie przedmiotem prezentacji podkreślającej wyniki projektu oraz odrębnych sesji roboczych w celu przeanalizowania wyników. Po sesji roboczej zaplanowano okrągły stół w celu przedyskutowania wyników projektu z europejskimi ekspertami i decydentami.

Więcej informacji:
Strona wydarzenia MILESECURE-2050