Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Czyste niebo: warsztaty nt. SAT (małego transportu lotniczego)

W dniach 4-5 lutego 2016 r. partnerzy wspólnej inicjatywy technologicznej „Czyste niebo” organizują wspólnie z Instytutem Lotnictwa w Warszawie, Polska, warsztaty na temat małego transportu lotniczego.

4 Lutego 2016 - 5 Lutego 2016
Warsaw, Polska

We wstępnym programie pierwszego dnia przewidziano przemówienie wprowadzające dyrektora wykonawczego inicjatywy „Czyste niebo”, Erica Dautriata, okrągły stół w celu przeprowadzenia przeglądu wcześniejszych działań oraz prezentację aktualności przez partnerów powiązanych projektów 7PR. Drugiego dnia odbędą się sesje równoległe poświęcone analizie takich zagadnień jak kadłuby, systemy i silniki. Na ostatni dzień programu zaplanowano także okrągły stół na temat przełomowych technologii i warsztaty podsumowujące.

Warsztaty są skierowane do wszystkich podmiotów z sektora małego transportu lotniczego. Inicjatywa „Czyste niebo” to szeroko zakrojony program badań aeronautycznych zmierzających do opracowania przełomowych technologii, dzięki którym statki powietrzne będą mniej hałaśliwe i bardziej paliwooszczędne.

Więcej informacji:
Strona wydarzenia „Czyste niebo”