Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty SPECS/PREFACE

Partnerzy finansowanych ze środków UE projektów SPECS i PREFACE organizują wspólnie w dniach 10-11 maja 2016 r. warsztaty pt. „Initial Shock, Drift, and Bias Adjustment in Climate Prediction”.

10 Maja 2016 - 11 Maja 2016
Barcelona, Hiszpania

Celem warsztatów jest znalezienie wspólnej płaszczyzny w zakresie bieżących strategii interpretowania procesów fizycznych leżących u podstaw początkowego wstrząsu i odchylenia w dynamicznym prognozowaniu klimatu dla wszystkich skal czasowych oraz formułowania zaleceń, które pokierują międzynarodowymi działaniami badawczymi w przyszłości. Rozważaniom poddana zostanie kwestia korekty błędu jako niezbędnego narzędzia w relacjach z użytkownikami wynikowych informacji klimatycznych.

Dyskusje oprą się na działaniach już podejmowanych przez partnerów europejskich projektów SPECS i PREFACE w 7PR, które wnoszą wkład w prace nad początkowym wstrząsem i odchyleniem, promowane przez grupę roboczą ds. prognozowania sezonowo-rocznego (WGSIP) Światowego Programu Badań Klimatu (WCRP).

Więcej informacji:
strona wydarzenia