Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca PASTEUR4OA

W dniach 17 i 18 maja 2016 roku, w Amsterdamie, Holandia, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu PASTEUR4OA organizują konferencję zamykającą projekt.

17 Maja 2016 - 18 Maja 2016
Amsterdam, Niderlandy

Celem projektu PASTEUR4OA (Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research) było rozwijanie i umacnianie strategii na rzecz otwartego dostępu w Europie, angażowanie decydentów oraz zbudowanie sieci (Knowledge Net) promującej harmonizowanie zasad otwartego dostępu w różnych krajach.

Konferencja stworzy doskonałą okazję do przedyskutowania problematyki otwartego dostępu i osiągnięć projektu z ekspertami, fundatorami, przedstawicielami instytucji badawczych oraz ustawodawcami z całej Europy.

Konferencja przypada w doskonałym momencie, ponieważ odbędzie się w czasie holenderskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Otwarty dostęp jest jednym z priorytetów holenderskiej prezydencji, a konferencja jest wydarzeniem oficjalnie z nią powiązanym.

Więcej informacji:
strona wydarzenia