Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty i doroczne spotkanie projektu MIND

Partnerzy projektu MIND – dofinansowanego z budżetu programu „Horyzont 2020” – odbędą swoje pierwsze doroczne spotkanie w dniach 2-4 maja 2016 r., na Uniwersytecie w Granadzie, Hiszpania.

2 Maja 2016 - 4 Maja 2016
Granada, Hiszpania

Uczestnicy projektu organizują 2 maja warsztaty otwarte dla wszystkich, których celem jest zapewnienie forum do omówienia naukowych i technicznych rezultatów projektu MIND, a także przygotowanie okresowego raportu i dalszego programu projektu. Warsztaty projektowe mają za zadanie pogłębić integrację partnerów projektu oraz utrzymać komunikację z szerszą grupą zainteresowanych.

Poruszane będą następujące tematy:

- Protokoły molekularne, metagenomika i szlaki bioinformatyczne
- Planowanie badań z użyciem buforów i inkubatorów, gęstość i właściwości obrzęków, wykrywanie aktywności i różnorodności mikrobiologicznej

Inauguracyjne doroczne spotkanie partnerów projektu rozpocznie się rano 3 maja i potrwa do godzin obiadowych 4 maja.

Więcej informacji:
strona wydarzenia