Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Debata partnerów projektu EUROPRUNING

Partnerzy projektu EUROPRUNING organizują 15 czerwca 2016 r. w Brukseli debatę w Parlamencie Europejskim.

15 Czerwca 2016 - 15 Czerwca 2016
Brussels, Belgia

W czasie wydarzenia, którego gospodarzem jest polski poseł do Parlamentu Europejskiego, Czesław Adam Siekierski, zaprezentowane zostaną najważniejsze wyniki projektu EUROPRUNING finansowanego ze środków 7PR i zalecenia dotyczące sposobów wspomagania wykorzystywania odpadów rolniczych do zwiększania zużycia zrównoważonej bioenergii w Europie. Wydarzenie stworzy doskonałą okazję do debaty nad zrównoważonym rozwojem europejskiego rynku biomasy.

W ramach projektu EUROPRUNING powstały nowe maszyny i narzędzia logistyczne do zbierania i gromadzenia przyciętych gałęzi, zademonstrowano nowe łańcuchy wartości w trzech regionach UE, opracowano nowe zalecenia w zakresie przechowywania, konserwacji gleby i rozwoju biznesu na rzecz pozytywnego oddziaływania społeczno-gospodarczego i środowiskowego.

Więcej informacji:
strona wydarzenia