Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt QUALITYNANO i warsztaty szkoleniowe

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu QUALITYNANO organizują w dniach 15-17 lipca 2016 r. konferencję zamykającą i warsztaty szkoleniowe w Heraklionie (Kreta), Grecja.

15 Lipca 2016 - 17 Lipca 2016
Heraklion, Crete, Grecja

Konferencja zamykająca jest okazją dla przedstawicieli różnych grup, projektów i inicjatyw do spotkania się i omówienia aktualnego stanu i przyszłych planów badawczych w dziedzinie nanobezpieczeństwa oraz ich wdrażania z naciskiem na charakterystykę i odtwarzalność.

Nadrzędnym celem warsztatów jest transfer doświadczeń i wniosków oraz zdobytej wiedzy na rzecz szerszej społeczności nanobezpieczeństwa. Zespół projektowy jest przekonany, że międzyprojektowe rozmowy i ścisła współpraca mają zasadnicze znaczenie dla powodzenia prac badawczych i otwarcia drogi do bezpiecznych innowacji przemysłowych.

Więcej informacji:
strona wydarzenia