Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Konferencja zamykająca projekt DEVOTES

W dniach 17-19 października 2016 r. odbędzie się w Brukseli, Belgia, konferencja zamykająca projekt DEVOTES.

17 Października 2016 - 19 Października 2016
Brussels, Belgia
Trzydniowe wydarzenie jest podzielone na dwie odrębne sekcje: konferencję interesariuszy, która odbędzie się 17 października, oraz konferencję naukową zaplanowaną na 18 i 19 października. W czasie konferencji organizatorzy zaprezentują wyniki czteroletniego projektu, a dyskusja poświęcona będzie ocenie stanu wód morskich. Głos w czasie konferencji zabierze Ricardo Serrao Santos, poseł do Parlamentu Europejskiego z Komisji Rybołówstwa (PECH).

Celem projektu DEVOTES było lepsze poznanie zależności między presjami wywieranymi przez działalność antropogeniczną i klimat a ich oddziaływaniem na ekosystemy morskie. Partnerzy projektu opowiadają się za podejściem ekosystemowym do zarządzania i opracowali narzędzia do osiągnięcia dobrego stanu wód morskich, co ma bezpośredni związek z unijną dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej.

Więcej informacji:
strona wydarzenia