Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie

Article available in the following languages:

Konferencja zamykająca projekt AMBASSADOR

Dnia 12 października 2016 r. w Lawrio, Grecja, odbędzie się konferencja zamykająca finansowany ze środków UE projekt AMBASSADOR.

12 Października 2016 - 12 Października 2016
Lavrion, Grecja
Celem konferencji zamykającej projekt AMBASSADOR jest zaprezentowanie w czasie sesji technicznej różnych osiągnięć wypracowanych w ramach projektu oraz zademonstrowanie ich oddziaływania w warunkach rzeczywistych na jednym ze stanowisk testowych projektu w greckim Lawrio.

Przedstawione zostaną także prace podjęte w ramach projektu AMBASSADOR nad zarządzaniem energią w skali dzielnicy i systemem informacyjnym (DEMIS). W czasie sesji biznesowej omówione zostaną różne aspekty biznesowe inteligentnych dzielnic, inteligentnych sieci i inteligentnych miast.

Na koniec zespół AMBASSADOR podzieli się z uczestnikami i zaproszonymi gośćmi wnioskami z tego ambitnego, czteroletniego projektu.

Więcej informacji:
strona wydarzenia