Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt INFRARISK

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu INFRARISK organizują 29 września 2016 r. konferencję zamykającą w Madrycie, Hiszpania.

29 Września 2016 - 29 Września 2016
Madrid, Hiszpania

Celem konferencji zamykającej jest zaprezentowanie wyników i osiągnięć projektu INFRARISK. Przedstawione zostaną nowe wyniki badań dotyczących optymalnych technik testów wytrzymałościowych europejskiej infrastruktury krytycznej, które koncentrują się na potencjalnym oddziaływaniu zagrożeń naturalnych, takich jak trzęsienie ziemi, powódź czy osuwisko, na europejską sieć TEN-T (drogi i kolej).

Konferencja poświęcona będzie następującym tematom projektu INFRARISK:

- Ramy testów wytrzymałościowych
- Przykładowe studia przypadku dotyczące dróg i kolei
- Narzędzie do wspomagania decyzji (DST) INFRARISK
- Baza wiedzy GIS INFRARISK

Więcej informacji:
strona wydarzenia