Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Druga konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Roślin Strączkowych

Na drugiej konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Roślin Strączkowych (Second International Legume Society Conference), która odbędzie się w portugalskiej Troi, w dniach 11-14 października 2016 r., obecni będą przedstawiciele kilku projektów finansowanych ze środków unijnych.

11 Października 2016 - 14 Października 2016
Troia (Setubal), Portugalia

Konferencja poświęcona będzie takim tematom, jak jakość i wartość odżywcza roślin strączkowych, systemy uprawy, reakcje na stres abiotyczny i biotyczny, hodowla, nowe zasoby „omiczne” oraz zasoby genetyczne roślin strączkowych. W jej ramach odbędzie się także spotkanie zamykające projekt ABSTRESS i doroczne spotkania projektów LEGATO oraz EUROLEGUME.

Tematy przekrojowe całej konferencji to zalety zdrowotne i środowiskowe oraz marketing roślin strączkowych. Szczególna uwaga zwrócona będzie na promowanie interakcji naukowców i programów badawczych z różnymi interesariuszami, w tym z hodowcami i ich stowarzyszeniami, przedsiębiorstwami nasiennymi/paszowymi i spożywczymi oraz konsumentami.

Więcej informacji:
witryna konferencji