Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

JERICO-NEXT na Sea Tech Week 2016

Partnerzy dofinansowanego ze środków UE projektu JERICO-NEXT organizują dwa warsztaty i serię spotkań B2B w trakcie konferencji Sea Tech Week 2016, która odbędzie się w dniach od 10 do 14 października 2016 r. w Breście, Francja.

10 Października 2016 - 14 Października 2016
Brest, Francja
Partnerzy projektu JERICO-NEXT organizują 10 października warsztaty, podczas których dokonają przeglądu i oceny rzeczywistych możliwości czujników substancji biogennych wykorzystywanych w sieci JERICO-NEXT, opiszą aktualne sposoby ich rozmieszczania oraz odniosą się do problematyki jakości.

Drugie warsztaty, zaplanowane na 11-12 października, poświęcone będą „kalibracji i ocenie” w kontekście spójności metrologicznej, porównywalności i jakości danych.

Dnia 11 października partnerzy projektu zorganizują szereg spotkań B2B, które stworzą członkom Industry Ocean Observation Forum okazję do zaangażowania się w działalność klastra technologicznego.

Więcej informacji:
strona wydarzenia