Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Konferencja zamykająca projekt SAFEWATER

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu SAFEWATER organizują konferencję zamykającą w dniach 23-24 listopada 2016 r. w Zurychu, Szwajcaria.

23 Listopada 2016 - 24 Listopada 2016
Zurich, Szwajcaria
Sześć miesięcy przed zakończeniem realizacji projektu SAFEWATER konsorcjum rozpoczęło aktywne przygotowania do konferencji zamykającej, w czasie której przewidziano specjalistyczne prezentacje oraz możliwość nawiązywania kontaktów i tworzenia partnerstw. W ramach konferencji zaplanowano także demonstrację systemu SAFEWATER na lokalnym stanowisku beta, które powstało na potrzeby projektu.

Od października 2013 r. partnerzy projektu opracowują innowacyjny system wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa, które mogłyby doprowadzić do kryzysów wody pitnej w następstwie skażenia CBRJ, i zarządzania nimi. Oficjalne zamknięcie projektu zaplanowano na grudzień 2016 r.

Więcej informacji:
strona wydarzenia