Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Prezentacja projektu BACHBERRY na międzynarodowym sympozjum PSE

Finansowany ze środków UE projekt BACHBERRY zostanie zaprezentowany w czasie międzynarodowego sympozjum PSE, które odbędzie się w dniach 21-24 listopada 2016 r. w Gandawie, Belgia.

21 Listopada 2016 - 24 Listopada 2016
Gandawa, Belgia

Koordynator projektu BACHBERRY, prof. Jochen Forster, zaprezentuje BACHBERRY na siódmej sesji plenarnej sympozjum (dzień 4) pt. „EU consortia on plants and human health”.

W ramach projektu, którego realizacja rozpoczęła się w listopadzie 2013 r. i potrwa do końca października 2016 r., opracowane zostało portfolio zrównoważonych metodologii czerpania z potencjału niewykorzystanej bioróżnorodności bioaktywnych związków fenolowych w obszernym zbiorze gatunków jagód.

Sympozjum PSE ma posłużyć za forum do zaprezentowania najnowszych osiągnięć genomiki funkcjonalnej metabolizmu roślin, inżynierii metabolicznej roślin, biologii syntetycznej roślinnych związków chemicznych oraz trudności, z jakimi mierzą się omiki i biotechnologia.

Więcej informacji:
witryna sympozjum PSE
witryna projektu BACHBERRY