Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Czwarte spotkanie projektu SOLARNET

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu SOLARNET organizują w dniach 16-20 stycznia 2017 r. czwarte spotkanie projektu na wyspie Lanzarote, Hiszpania.

16 Stycznia 2017 - 20 Stycznia 2017
Arrecife, Lanzarote, Hiszpania

Konferencja pt. „The physics of the Sun from the interior to the outer atmosphere” ma posłużyć do zaprezentowania spójnego obrazu Słońca jako pojedynczego układu fizycznego odpowiedzialnego za wszystkie zasadnicze procesy fizyczne, jakie zostały do tej pory zmierzone i zaobserwowane w atmosferze słonecznej.

Cele konferencji to między innymi:

- Zapewnienie forum do dyskusji nad najnowszymi postępami w badaniach wnętrza Słońca, jego dynamiki i energii, mechanizmów powstawania plam słonecznych i aktywnych regionów oraz powiązaniami między dynamiką podpowierzchniową, rozbłyskami i aktywnością CME
- Rozpoznanie nowych problemów w badaniach wnętrza Słońca i jego atmosfery oraz dynamiki i magnetyzmu gwiazdy
- Rozwijanie współpracy między naukowcami zajmującymi się badaniem wnętrza Słońca i jego atmosfery

Absolwenci i naukowcy ze stopniem doktora na wczesnym etapie kariery są w szczególności zachęcani do udziału i prezentacji swoich prac badawczych.

Więcej informacji:
witryna projektu