Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty IWBF2017

W dniach 4-5 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie w Warwick (Zjednoczone Królestwo), w ramach projektu IDENTITY, finansowanego ze środków programu Horyzont 2020, zostaną zorganizowane 5. Międzynarodowe Warsztaty nt. Biometryki i Kryminalistyki (IWBF2017).

4 Kwietnia 2017 - 5 Kwietnia 2017
Coventry, Zjednoczone Królestwo

IWBF2017 to międzynarodowe forum poświęcone tworzeniu efektu synergii w zakresie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinach multimedialnych technik kryminalistycznych, kryminalistycznych analiz biometrycznych oraz kryminalistyki.

IWBF jest miejscem spotkań dla specjalistów zainteresowanych wykorzystaniem analizy multimedialnej w badaniach sądowych oraz biometrycznych systemach identyfikacji, przyciągającym osoby reprezentujące przemysł, sektor badawczy i uczelnie wyższe oraz użytkowników końcowych.

Projekt IDENTITY wspiera rozwój środowiska naukowego zajmującego się kryminalistycznymi analizami biometrycznymi i pomaga we włączeniu badań multimedialnych do kryminalistyki, przyczyniając się tym samym do integracji wiedzy z dziedziny kryminalistyki, biometryki i multimediów.

Więcej informacji:
oficjalna strona internetowa IWBF2017