Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

FAIRTAX na konferencji ECE2017

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu FAIRTAX organizują sesję specjalną w czasie kolejnej edycji konferencji ECE2017 (Enterprise and Competitive Environment), która odbędzie się w dniach od 9 do 10 marca 2017 r. w Brnie, Republika Czeska.

9 Marca 2017 - 10 Marca 2017
Brno, Czechy

Celem specjalnej sesji FAIRTAX pt. „Fair and Sustainable Taxation” jest sprzyjanie wymianie poglądów wśród naukowców pracujących nad koncepcją sprawiedliwego opodatkowania w Unii Europejskiej oraz zagadnieniem zrównoważenia systemów podatkowych i polityki podatkowej.

Sesja specjalna, której organizatorami są Uniwersytet Mendla i WIFO (Austriacki Instytut Badań Ekonomicznych, członek konsorcjum FAIRTAX), odbędzie się na Uniwersytecie Mendla w Brnie. Wybrane referaty ukażą się w publikacji pokonferencyjnej pt. „Fair and Sustainable Taxation”.

Więcej informacji:
strona poświęcona sesji FAIRTAX
oficjalna witryna ECE2017