Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Konferencja zamykająca FOF-IMPACT

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu FOF-IMPACT organizują 1 grudnia 2016 r. konferencję zamykającą w Brukseli, Belgia.

1 Grudnia 2016 - 1 Grudnia 2016
Bruksela, Belgia
Projekt FOF-IMPACT to dwuletnie przedsięwzięcie koordynowane przez stowarzyszenie EFFRA (European Factories for the Future Research Association) i finansowane za pośrednictwem partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) „Fabryki jutra”. Celem projektu jest zwiększenie oddziaływania partnerstwa „Fabryki jutra” w ramach programu „Horyzont 2020”.

Wydarzenie zamykające pt. „Factories of the Future – Making Innovation Happen” poświęcone będzie omówieniu najważniejszych osiągnięć projektu. Zaplanowano także sesje „Wystąpień”, które polegać będą na krótkich i rzeczowych prezentacjach na temat innowacyjnych technologii i podejść produkcyjnych. Czas każdej prezentacji nie przekroczy najprawdopodobniej 10 minut.

Więcej informacji:
program konferencji zamykającej w pliku PDF