Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowa konferencja projektu PACE

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu PACE organizują w dniach od 31 marca do 1 kwietnia 2017 r. międzynarodową konferencję pt. „End-of-life care for older people in long-term care facilities”, która odbędzie się w Krakowie, Polska.

31 Marca 2017 - 1 Kwietnia 2017
Kraków, Polska

Konferencja ma na celu zwrócić uwagę na problem poprawy opieki u schyłku życia w placówkach opieki długoterminowej (LTCF) w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu polskiego. Konferencja jest skierowana do pracowników służby zdrowia i pracowników socjalnych, personelu pielęgniarskiego oraz menedżerów LTCF.

Prezentacje i warsztaty umożliwią uczestnikom konferencji zapoznanie się z najnowszymi wytycznymi w zakresie zasad opieki oraz narzędziami do zapewniania i świadczenia wysokiej jakości opieki u schyłku życia.

Więcej informacji:
strona konferencji