Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Europejskie Warsztaty nt. Samochodów na Ogniwa Paliwowe

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu SMARTCAT organizują w dniach 1-3 marca 2017 r. Europejskie Warsztaty nt. Samochodów na Ogniwa Paliwowe (European Fuel Cell Car Workshop), które odbędą się w Orleanie, Francja.

1 Marca 2017 - 3 Marca 2017
Orlean, Francja

Warsztaty poświęcone będą najnowszym postępom w ogniwach paliwowych do zastosowań motoryzacyjnych, a uczestnicy będą mieć okazję do spotkania i potencjalnie przyłączenia się do konsorcjów w okresie ogłaszania zaproszeń do Wspólnego Przedsiębiorstwa FCH 2017.

Wydarzenie stworzy wyjątkową okazję do omówienia osiągnięć naukowo-technologicznych wypracowanych w ramach projektów Wspólnego Przedsiębiorstwa FCH, a także doskonałą sposobność do omówienia aktualnego stanu doskonałości badawczo-innowacyjnej w dziedzinie ogniw paliwowych do samochodów.

Uczestnicy zachęcani są do aktywnego udziału w warsztatach podkreślających podejmowane w Europie wspólne przedsięwzięcia i poczynione postępy, które otworzą nową ścieżkę do gospodarki wodorowej jako skutecznego sposobu na osiągnięcie unijnych celów w zakresie zmiany klimatu oraz tych przyjętych na COP21.

Więcej informacji:
witryna warsztatów