Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Spotkanie zamykające projekt EU BON

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu EU BON organizują w dniach od 14 do 16 marca 2017 r. spotkanie zamykające w Brukseli i Meise, Belgia.

14 Marca 2017 - 16 Marca 2017
Bruksela, Belgia
Spotkanie zamykające projekt rozpocznie się 14 marca w Królewskim Instytucie Nauk Przyrodniczych w Belgii, po czym 15 i 16 marca będzie kontynuowane w zamku Bouchout w miejscowości Meise, Belgia.

Na trzydniową konferencję złoży się wiele sesji i warsztatów strategicznych poświęconych nowym narzędziom, jakie powstają w ramach projektu. Odbędą się także dyskusje na temat doświadczeń i wniosków z projektu i sposobów dalszego rozwijania biznesplanu EU BON. Partnerzy projektu zaplanowali także dwa obiady w lokalnych restauracjach w dniach 15 i 16 marca.

Więcej informacji:
strona spotkania zamykającego