Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty nt. rozwoju i utrzymywania najlepszych praktyk zarządzania oceanami – listopad 2017

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu ATLANTOS organizują warsztaty pt. „Evolving and Sustaining Ocean Best Practices”, które odbędą się w dniach 15-17 listopada 2017 r. w Paryżu, Francja.

15 Listopada 2017 - 17 Listopada 2017
Paryż, Francja

Warsztaty zorganizowano w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na globalne i zrównoważone najlepsze praktyki zarządzania oceanami. Kwestia ta dostrzegana jest w dyskusjach z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Zarządzanie obejmuje zrównoważone repozytorium do łatwego odkrywania najlepszych praktyk i dostępu do nich. Kluczowym wymogiem jest także interoperacyjność, ponieważ coraz więcej osób pracuje nad zagadnieniami interdyscyplinarnymi w globalnym kontekście poznawania dynamiki oceanów i ekosystemów.

Partnerzy projektów AtlantOS i ODIP oraz JCOMMOCG i IODE organizują warsztaty nt. rozwoju i utrzymywania najlepszych praktyk zarządzania oceanami (Evolving and Sustaining Ocean Best Practices), które zaplanowano na dwa i pół dnia. Celem warsztatów jest zapewnienie liderom globalnej społeczności obserwacji oceanów możliwości pokierowania pracami nad nowym procesem zarządzania najlepszymi praktykami. Wynikiem warsztatów będzie przegląd prototypowego repozytorium najlepszych praktyk oraz stanowisko w zakresie utrzymania najlepszych praktyk oceanicznych. Ponadto podjęte zostaną prace nad odczytem na konferencję OceanObs’19 oraz opcjami wsparcia zrównoważonych globalnych standardów i inicjatywy na rzecz najlepszych praktyk (w tym ewentualną propozycją dla SCOR Working Group).

Więcej informacji:
strona wydarzenia