Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-01

Article available in the following languages:

Promowanie bezpiecznej nanotechnologii poprzez globalny networking

Twórcy sfinansowanego ze środków UE projektu EC4SafeNano zorganizują warsztaty w Helsinkach (Finlandia) 10 września 2019 roku.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
10 Września 2019 - 10 Września 2019
Helsinki, Finlandia
Dwugodzinne warsztaty organizowane są w ramach kongresu EUROTOX 2019, który odbędzie się w dniach 8–11 września 2019 roku w obiekcie Finlandia Hall. Warsztaty prowadzi partner projektu EC4SafeNano, Fiński Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Celem projektu jest współpraca międzynarodowa zgodna z założeniami unijnej strategii współpracy międzynarodowej w zakresie badań i innowacji. Twórcy ściśle współpracują z amerykańsko-unijnymi społecznościami badawczymi (CoR). Działania w ramach projektu EC4SafeNano koncentrują się głównie na ustaleniu wspólnej wizji połączonych potrzeb, zapewnieniu komplementarności, synergii i programów współpracy w ramach wspólnych aktywności służących wzajemnym korzyściom.

Więcej informacji: strona internetowa wydarzenia