Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty z budowania potencjału i szkolenie dla instruktorów w ramach projektu THERMOS

W dniu 6 grudnia 2019 roku w Berlinie (Niemcy) odbędą się warsztaty w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu THERMOS.

6 Grudnia 2019 - 6 Grudnia 2019
Berlin, Niemcy

W Berlinie, partnerskim mieście projektu THERMOS, odbędą się piąte warsztaty dla instruktorów, a także spotkanie partnerów projektu. Podczas warsztatów zorganizowane zostaną sesje na temat roli systemów grzewczych i chłodzących w lokalnych planach działania na rzecz zrównoważonej energii, a także wycieczki studyjne, podczas których uczestnicy poznają najnowsze plany berlińskiej sieci chłodniczej i ciepłowniczej opracowane w ramach projektu THERMOS.

Warsztaty połączone są z internetowym szkoleniem na temat programu certyfikacji poprzedzającym to wydarzenie. Seminarium internetowe koncentruje się na tym, jak zastosować otwarte oprogramowanie THERMOS służące do planowania energii, aby planowanie sieci stało się szybsze i bardziej opłacalne.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia