Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty końcowe projektu SUREAL-23

We wtorek, 10 grudnia 2019 r., twórcy sfinansowanego ze środków UE projektu SUREAL-23 zorganizują w Lyonie (Francja) warsztaty na jego zakończenie.

Transport i mobilność
10 Grudnia 2019 - 10 Grudnia 2019
Lyon, Francja

Finalne wyniki projektu SUREAL-23 zostaną zaprezentowane w ramach spotkania „Measuring and the regulating sub-23 nm particles emissions of light-duty powertrains: Questions & Answers from 3 years Horizon 2020 research!” („Pomiar i regulacja emisji cząsteczek o wielkości poniżej 23 nm z lekkich mechanizmów napędowych: pytania i odpowiedzi na podstawie trzech lat badań w ramach programu »Horyzont 2020«”). Następnie zaprezentowane zostaną urządzenia opracowane w toku projektu oraz pojazd demonstracyjny.

Uczestnicy dowiedzą się więcej o wynikach projektów DownToTen i PEMS4Nano, które także są częścią klastra projektowego GV-02-2016 (Technologie na rzecz niskich emisji lekkich mechanizmów napędowych) i zostaną sfinalizowane z końcem roku. Przedstawiciele organizacji regulacyjnych wygłoszą przemówienia, a partnerzy z unijnych projektów dotyczących zaawansowanego doskonalenia napędów przedstawią najnowsze wyniki prac. Obecni będą również przedstawiciele instytucji UE.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia