Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

DHMC2020: Europejskie warsztaty cyfrowe w dziedzinie nauk humanistycznych 2020

W dniach 19–25 kwietnia 2020 roku w Andé (Francja) odbędą się warsztaty współorganizowane przez finansowany ze środków UE projekt DESIR.

Gospodarka cyfrowa
19 Kwietnia 2020 - 25 Kwietnia 2020
Andé, Francja

Wydarzenie to jest organizowane przez DARIAH-EU, w ramach projektu DESIR, a także ośrodek Inria, Niemiecki Instytut Historyczny w Paryżu oraz Le Mans Université, przy wsparciu francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji. Tegoroczna (2020) edycja warsztatów łączy w sobie zagadnienia danych leksykalnych, edycji rękopisów i danych urzędowych.

Podczas warsztatów zostaną poruszone różne tematy związane z tworzeniem, kodowaniem, analizą i rozpowszechnianiem źródeł cyfrowych w dziedzinie nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem treści leksykalnych i wydań naukowych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnych sesjach, zasięgnąć konsultacji u ekspertów na temat własnych projektów cyfrowych oraz zająć się różnymi etapami procesu cyfryzacji, w tym strategią w zakresie mediów społecznościowych.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia