Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja „Twin Talks 3: poszerzyć wiedzę i ułatwić współpracę w zakresie cyfrowych nauk humanistycznych”

W dniach 20–25 lipca 2020 r. odbędą się wirtualne warsztaty wspierane przez finansowany ze środków UE projekt SSHOC.

20 Lipca 2020 - 25 Lipca 2020
Online, Francja

Prowadzone w ramach konferencji DH2020 warsztaty, będące wspólną inicjatywa organizacji CLARIN ERIC i DARIAH ERIC oraz otrzymujące wsparcie z projektu SSHOC, odbędą się także w wersji online. To już trzecie z tej serii spotkanie, którego celem jest lepsze zrozumienie dynamiki cyfrowych nauk humanistycznych. W czasie jego trwania humaniści i specjaliści w zakresie cyfryzacji będą starali się znaleźć wspólnie odpowiedź na pytania stawiane przez nauki humanistyczne. Zdobyta w ten sposób wiedza ma pomóc w rozwoju lepszych programów szkoleniowych. Warsztaty „Twin Talks 3” odbędą się w formie interaktywnego spotkania panelowego uzupełnionego krótkimi wystąpieniami.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia