Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Akademia Biobridges

2 listopada 2020 roku odbędzie się akademia organizowana przez zespół finansowanego przez UE projektu BIOBRIDGES.

2 Listopada 2020 - 2 Listopada 2020
Amsterdam, Niderlandy

W ramach wydarzenia World Bio Markets 2020, odbywającego w tej samej lokalizacji co wydarzenie SynBio Markets 2020, zespół projektu BIOBRIDGES przeprowadzi pięcioczęściową akademię w Dniu Warsztatów będącym wstępem do Kongresu, który odbędzie się w dniach 3 i 4 listopada. W części pierwszej prelegenci wygłoszą prezentacje wprowadzające i przedstawią cele warsztatów. W części drugiej omówione zostaną główne czynniki pomagające i utrudniające branżom, konsumentom i firmom przejście na bioprodukty, a także przedstawione zostaną najbardziej obiecujące obszary zastosowania. Tematem części trzeciej będzie relacja pomiędzy przemysłem a rynkiem, natomiast kolejna część zostanie poświęcona zależnościom pomiędzy rynkiem a konsumentami. W części piątej prelegenci przedstawią podsumowanie i wyciągnięte wnioski.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia