European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-01

Article available in the following languages:

10. międzynarodowa konferencja poświęcona nanotoksykologii

W dniach 20-22 kwietnia 2021 roku odbędzie się konferencja organizowana w trybie zdalnym w ramach finansowanych przez Unię Europejską projektów GRACIOUS, PATROLS i BIORIMA.

20 Kwietnia 2021 - 22 Kwietnia 2021
Online, Zjednoczone Królestwo
NanoTox 2021 to forum skupiające pracowników naukowych i akademickich, jak również przedstawicieli przemysłu, agencji rządowych i innych organizacji. W trakcie tego wydarzenia uczestnicy dyskutować będą na tematy dotyczące nanotechnologii oraz oceny i zarządzania ryzykiem związanym z nanomateriałami i materiałami zaawansowanymi. Omawiane będą również alternatywne metody badania zagrożeń związanych z nanomateriałami, a także kwestie związane z ich uwalnianiem i ekspozycją. Jednym z istotnych zagadnień będzie również zapewnienie (większego) bezpieczeństwa nanomateriałów i materiałów zaawansowanych na etapie projektowania.

Konferencja online, zorganizowana wspólnie przez zespoły trzech finansowanych z programu „Horyzont 2020” projektów, koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z opracowaniem nowoczesnych narzędzi do oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska oraz na stworzeniu strategii charakteryzacji nanomateriałów oraz ich klasyfikacji i grupowania, a także analizy ryzyka wykorzystującej podejście wnioskowania przez analogię.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia