Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

EuroNanoForum 2021

W dniach 5–6 maja 2021 roku odbędzie się konferencja online organizowana przez zespół finansowanego ze środków UE projektu EuroNanoForum 2021.

5 Maja 2021 - 6 Maja 2021
Online, Portugalia

Konferencja EuroNanoForum 2021, organizowana we współpracy z rządem Portugalii, sprawującej od 1 stycznia 2021 roku prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, poświęcona będzie roli nanotechnologii i wykorzystujących je branż w transformacji, której celem jest rozkwit ekonomiczny UE. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na rolę badań i innowacji oraz możliwości, jakie stwarza nowy program ramowy UE „Horyzont Europa”.

W jego ramach dojdzie do spotkania specjalistów z różnych sektorów, którzy zajmą się określeniem opcji politycznych i priorytetów, a także omówią wyzwania techniczne, przemysłowe i społeczne oraz przeanalizują różne rozwiązania mające na celu pobudzenie gospodarki dzięki zastosowaniu czystych technologii.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia