Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Sympozjum „EXPLORING LIFE DYNAMICS: In and out of equilibrium”

W dniach 12–14 maja 2021 roku odbędzie się sympozjum online organizowane w ramach finansowanego ze środków UE projektu ENABLE.

12 Maja 2021 - 14 Maja 2021
Online, Hiszpania

Celem tego 4. europejskiego sympozjum dla doktorantów i naukowców ze stopniem doktora konsorcjum projektu ENABLE jest zainspirowanie młodych naukowców do przybliżania świata nauki społeczeństwu. To wydarzenie, które pierwotnie miało się odbyć w Mediolanie we Włoszech, ale ostatecznie zostanie przeprowadzone w całości za pośrednictwem internetu, będzie promować komunikację między dyscyplinami biomedycznymi, współpracę ze środowiskiem przemysłowym i zaangażowanie społeczeństwa. Sympozjum jest organizowane przez i dla młodych naukowców i obejmuje szereg inspirujących wydarzeń. Zespół inicjatywy ENABLE – European Academy for Biomedical Science – przygotował dla jego uczestników trzy dni atrakcji, w tym sympozjum naukowe, dzień kariery, działania informacyjne i powiązane wydarzenia.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia