European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-01

Article available in the following languages:

Space Academy Europe

W dniach 16–18 czerwca 2021 roku odbędzie się Space Academy – ogólnoeuropejskie wydarzenie organizowane w ramach finansowanego ze środków UE projektu SpaceUp.

16 Czerwca 2021 - 18 Czerwca 2021
Online, Niemcy
Space Academy Europe, piąte z serii wydarzeń organizowanych od 2019 roku, będzie poświęcone kwestiom, takim jak gotowość inwestycyjna, crowdfunding, popularne trendy w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki, modele biznesowe, fundusze europejskie dla początkujących MŚP i ekosystem przemysłu kosmicznego w Europie. Program tego dwudniowego wydarzenia uwzględnia między innymi specjalistyczne analizy dla nowych przedsiębiorców i firm z sektora technologii kosmicznych, indywidualne spotkania z międzynarodowymi ekspertami i możliwość prezentacji własnych projektów. Uczestnicy będą też mieli okazję do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami z klastrów kosmicznych, parków naukowych, biznesu i sektora finansowego.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia