Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Europejskie Warsztaty Naukowe z zakresu Handlu Międzynarodowego (ERWIT) 2021

W dniach 20–22 października 2021 roku odbędą się warsztaty współorganizowane przez zespół finansowanego ze środków UE projektu MICROPROD.

20 Października 2021 - 22 Października 2021
Online, Niemcy

W tym roku Ośrodek Badań Naukowych nad Polityką Ekonomiczną organizuje Europejskie Warsztaty Naukowe z zakresu Handlu Międzynarodowego (ERWIT) we współpracy z Uniwersytetem w Mediolanie, Centro Studi Luca d’Agliano, Ośrodkiem Baffi Carefin Uniwersytetu Bocconi oraz twórcami projektu MICROPROD. Tym razem w tych corocznych warsztatach udział wezmą ekonomiści międzynarodowi z całej Europy oraz najważniejsi badacze z innych części świata.

W trakcie trzydniowego wydarzenia zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań dotyczących handlu międzynarodowego, jak również prace naukowe zajmujące się raczej analizą różnych zagadnień niż stawianiem ostatecznych wniosków. Popołudnie ostatniego dnia warsztatów poświęcone będzie MICROPROD, inicjatywie innowacyjno-badawczej, której celem jest budowanie podstaw nowoczesnego myślenia o polityce ekonomicznej.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia