Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Unijne środki na badania i innowacje w roku 2005

10 lutego w Bordeaux (Francja) odbędzie się dzień informacyjny pod tytułem 'Unijne środki na badania i innowacje: jakie są możliwości w roku 2005?'.

Niektóre tematy, które zostaną poruszone to:
- możliwości finansowania spoza Szóstego Programu Ramowego (6. PR);
- możliwośc...

10 Lutego 2005 - 10 Lutego 2005
Francja

10 lutego w Bordeaux (Francja) odbędzie się dzień informacyjny pod tytułem 'Unijne środki na badania i innowacje: jakie są możliwości w roku 2005?'.

Niektóre tematy, które zostaną poruszone to:
- możliwości finansowania spoza Szóstego Programu Ramowego (6. PR);
- możliwości finansowania w ramach 6. PR;
- czynniki wpływające na przyjęcie aplikacji w 6. PR.Dalsze informacje można znaleźć na stronie:
http://www.eurosfaire.prd.fr/ji/index-ji100205p.html