European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Konferencja na temat toksykologii i chemii środowiskowa, Francja

Towarzystwo Toksykologii i Chemii Środowiska (SETAC) organizuje konferencję po tytułem 'Racja bytu toksykologii środowiskowej i chemii: od oczywistych do uciążliwych działań w zmieniającym się świecie', która odbędzie się w Lille, we Francji w dniach od 22 do 26 maja.

Celem ...

22 Maja 2005 - 22 Maja 2005
Francja
Towarzystwo Toksykologii i Chemii Środowiska (SETAC) organizuje konferencję po tytułem 'Racja bytu toksykologii środowiskowej i chemii: od oczywistych do uciążliwych działań w zmieniającym się świecie', która odbędzie się w Lille, we Francji w dniach od 22 do 26 maja.

Celem konferencji jest wymiana wiadomości i poglądów naukowców zajmujących się środowiskiem, toksykologów, epidemiologów, socjologów, ekonomistów, twórców polityki, a także pomiędzy środowiskiem akademickim, przemysłem i rządem.

Specjalny nacisk położony zostanie na podejście do oceny zdrowia ekosystemu w wielu skalach, międzynarodowe kooperacje pracujące nad dostosowaniem oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem. Spotkanie będzie okazją, żeby dowiedzieć się więcej na temat koordynowanych przez UE programów badawczych i potrzebach badawczych odnośnie nowego ustawodawstwa UE (włącznie z ramową dyrektywą wodną oraz dyrektywą REACH).

Sesje techniczne mają być poświęcone zarówno 'klasycznym' tematom, w tym zasobom, losowi, pobieraniu próbek, analizie, wynikom, biomarkerom, ocenie ryzyka, zarządzaniu ryzykiem, jak i tematom specjalnym odnoszącym się do tematu konferencji.Dalsze informacje można znaleźć na stronie:
http://www.setac.org