Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie

Article available in the following languages:

Negocjowanie kontraktów badawczych w 6. PR

5 kwietnia w Cambridge, w Wielkiej Brytanii, odbędą się warsztaty poświęcone negocjowaniu kontraktów w Szóstym Programie Ramowym (6. PR).

Celem dla tej inicjatywy jest przedstawienie przeglądu procesu negocjacji: czego należy oczekiwać, jak się przygotować, jak przetrwać. Po...

5 Kwietnia 2005 - 5 Kwietnia 2005
Zjednoczone Królestwo
5 kwietnia w Cambridge, w Wielkiej Brytanii, odbędą się warsztaty poświęcone negocjowaniu kontraktów w Szóstym Programie Ramowym (6. PR).

Celem dla tej inicjatywy jest przedstawienie przeglądu procesu negocjacji: czego należy oczekiwać, jak się przygotować, jak przetrwać. Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzą się kto jest zaangażowany w negocjacje, jakie są wymagania Komisji oraz jak przebiegają negocjacje odnośnie zarządzania projektem pomiędzy partnerami.

Uczestnicy powinni zapoznać się z modelowym kontraktem Wspólnoty Europejskiej oraz modelowymi kosztami ustalonymi przez Komisję.Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej:
http://www.singleimage.co.uk/workshops/schedule.html