European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Kongres dotyczący żywności i rolnictwa ekologicznego w Danii

Kongres poświęcony wszystkim aspektom europejskich badań nad żywnością i rolnictwem ekologicznym odbędzie się 30 i 31 maja 2006 r. w Odense w Danii.

Tematyka obejmować będzie m.in. zbadanie potencjału badań nad żywnością i rolnictwem organicznym w zakresie rozwoju rolnictwa ...

30 Maja 2006 - 30 Maja 2006
Dania
Kongres poświęcony wszystkim aspektom europejskich badań nad żywnością i rolnictwem ekologicznym odbędzie się 30 i 31 maja 2006 r. w Odense w Danii.

Tematyka obejmować będzie m.in. zbadanie potencjału badań nad żywnością i rolnictwem organicznym w zakresie rozwoju rolnictwa i produkcji żywności, rozwoju obszarów wiejskich oraz ochrony środowiska w rozszerzonej UE.Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.okologi-kongres.dk/uk/
Informacji udziela również:
Claus Bo Andreasen
E-mail: Clausbo.Andreasen@agrsci.dk