European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Konferencja nt. ochrony treści elektronicznych, Nicea, Francja

W dniach 28-30 października w Nicei, Francja, odbędzie się trzecia doroczna konferencja WePreserve pod tytułem "Koszty, korzyści i powody ochrony treści cyfrowych". Jest to wspólne przedsięwzięcie finansowanych ze środków unijnych projektów "DigitalPreservationEurope" (DPE), "...

28 Października 2008 - 28 Października 2008
Francja
W dniach 28-30 października w Nicei, Francja, odbędzie się trzecia doroczna konferencja WePreserve pod tytułem "Koszty, korzyści i powody ochrony treści cyfrowych". Jest to wspólne przedsięwzięcie finansowanych ze środków unijnych projektów "DigitalPreservationEurope" (DPE), "Ochrona i długofalowy dostęp poprzez usługi sieciowe" (PLANETS) oraz "Wiedza kulturowa, artystyczna i naukowa na rzecz ochrony, dostępu i wyszukiwania" (CASPAR).

Na konferencji przedstawione zostaną najnowsze wyniki projektów CASPAR, PLANETS, DPE i innych finansowanych przez UE prac badawczo-rozwojowych nad metodami, narzędziami i usługami, które mają ułatwić ochronę treści cyfrowych. Konferencja ma na celu zgromadzić właścicieli i menedżerów zajmujących się treściami cyfrowymi wraz z wiodącymi ekspertami w dziedzinie ochrony tego typu treści, po to by poszerzyć wiedzę i przedstawić rozwiązania, jakie już opracowano i wynaleziono.

"Generowana jest coraz większa ilość treści cyfrowych, a szybkie tempo zmian w systemach oprogramowania powoduje stałe zagrożenie dla informacji cyfrowych" - wyjaśniają organizatorzy konferencji. "Niezwykle istotne jest, aby opracować i wdrożyć odpowiednie rozwiązania już teraz, byśmy mogli korzystać ze swojej cennej własności intelektualnej i cyfrowego dziedzictwa w przyszłości."Więcej informacji:
http://www.wepreserve.eu/events/nice-2008/