CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Międzynarodowa Konferencja na temat Usług i Innowacji, Malmö, Szwecja

VINNOVA, Szwedzka Agencja Rządowa ds. Systemów Innowacyjnych, organizuje w dniach 11 i 12 listopada w Malmö w Szwecji Międzynarodową Konferencję na temat Usług i Innowacji (ICSI).

Program konferencji jest poświęcony stworzeniu praktycznych kroków umożliwiających podniesienie...

11 Listopada 2008 - 11 Listopada 2008
Szwecja
VINNOVA, Szwedzka Agencja Rządowa ds. Systemów Innowacyjnych, organizuje w dniach 11 i 12 listopada w Malmö w Szwecji Międzynarodową Konferencję na temat Usług i Innowacji (ICSI).

Program konferencji jest poświęcony stworzeniu praktycznych kroków umożliwiających podniesienie poziomów usług poprzez wkład w innowację w przedsiębiorstwach. Celem tego wydarzenia jest podniesienie świadomości i zrozumienia innowacji w usługach zarówno w środowiskach biznesowych, jak i badawczych oraz:
- zapewnienie firmom (dużym i małym) praktycznych kroków i przykładów na temat sposobów rozwijania innowacyjnych usług;
- zapewnienie miejsca na dyskusje, podczas których przedsiębiorstwa, badacze oraz twórcy polityki będą się wypowiadać na temat tego, jak dokonać innowacji w usługach;
- przedstawienie wyników z bieżących inicjatyw w zakresie badania usług w krajach europejskich;
- opracowanie nowych priorytetów na badania.W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwiedzić stronę:
http://www.4th-icsi.se/