European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Okrągły stół na temat Siódmego Programu Ramowego, Bruksela, Belgia

Spotkanie przy okrągłym stole pt. "Czy program ramowy działa?" odbędzie się dnia 20 listopada w Brukseli, w Belgii.

Tej jesieni Komisja Europejska rozpoczęła pełny przegląd swojej flagowej inwestycji w badania i rozwój (B&R), tj. Siódmego Programu Ramowego (7PR). Siedmioletn...

20 Listopada 2008 - 20 Listopada 2008
Belgia
Spotkanie przy okrągłym stole pt. "Czy program ramowy działa?" odbędzie się dnia 20 listopada w Brukseli, w Belgii.

Tej jesieni Komisja Europejska rozpoczęła pełny przegląd swojej flagowej inwestycji w badania i rozwój (B&R), tj. Siódmego Programu Ramowego (7PR). Siedmioletnia inicjatywa o wartości 52,5 mld EUR ma decydujące znaczenie dla technologicznego i naukowego postępu w tysiącach uniwersytetów, przedsiębiorstw i instytutów badawczych, jak również dla europejskiej konkurencyjności. Przegląd obejmie ocenę dotychczasowych osiągnięć i problemów dotyczących 7PR oraz rozpocznie etap wprowadzania w połowie okresu realizacji korekt dotyczących priorytetów i zasad wydatkowania na lata 2009-10.

Na spotkaniu obecni będą najważniejsi planiści i organizatorzy 7PR przy Komisji.

Spotkanie jest skierowane do:
- kadry kierowniczej ds. B&R i spraw publicznych zaangażowanej w 7PR;
- władz uniwersyteckich i najważniejszych ośrodków zaangażowanych w 7PR;
- delegacji krajowych i przedstawicieli państw trzecich;
- konsultantów współpracujących z uczestnikami 7PR.Więcej informacji:
http://www.sciencebusiness.net/events/framework.php