European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Warsztaty nt. europejskich programów ramowych, Bruksela, Belgia

W Parlamencie Europejskim w Brukseli, w Belgii, odbędą się 3 grudnia warsztaty poświęcone "Ewaluacji i ocenie wpływu europejskich programów ramowych na badania naukowe i rozwój".

Głównym elementem wydarzenia będą prezentacje i dyskusje dotyczące zagadnień metodologicznych w ...

3 Grudnia 2008 - 3 Grudnia 2008
Belgia
W Parlamencie Europejskim w Brukseli, w Belgii, odbędą się 3 grudnia warsztaty poświęcone "Ewaluacji i ocenie wpływu europejskich programów ramowych na badania naukowe i rozwój".

Głównym elementem wydarzenia będą prezentacje i dyskusje dotyczące zagadnień metodologicznych w ewaluacji i oceny wpływu, tak aby wyniki były porównywalne i umożliwiały pełną syntezę danych dającą globalny pogląd na to, czego udało się dokonać dzięki programom ramowym.

Warsztaty obejmą prezentację Komisji nt. strategii organizacyjnej i ewaluacyjnej, wystąpienia ekspertów ds. ewaluacji polityki społecznej, prezentację istniejących badań i metodologii na szczeblu instytucji unijnych, państw członkowskich i partnerów.

Pod egidą Francuskiej Prezydencji Unii Europejskiej, współorganizatorami wydarzenia są CLORA (Club des organismes fran‡ais de recherche associ‚s) i CZELO (Czeskie Biuro Kontaktów ds. Badań Naukowych i Rozwoju, Ośrodek Naukowy AS CR) we współpracy z STOA (Ocena Rozwiązań Naukowych i Technicznych, Parlament Europejski).Więcej informacji można uzyskać pobierając program:
tutaj

Aby zgłosić swój udział:
http://geform.tc.cz/eiaworkshop/