Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Otwarte spotkanie dla naukowców zajmujących się komórkami macierzystymi, Londyn, Wielka Brytania

Dnia 20 stycznia 2009 r. w Londynie, Wielka Brytania, odbędzie się otwarte spotkanie dla naukowców zajmujących się komórkami macierzystymi i dyscyplinami powiązanymi.

Spotkanie będzie okazją do niezależnego przeglądu brytyjskiej krajowej sieci badań nad komórkami macierzysty...

20 Stycznia 2009 - 20 Stycznia 2009
Zjednoczone Królestwo

Dnia 20 stycznia 2009 r. w Londynie, Wielka Brytania, odbędzie się otwarte spotkanie dla naukowców zajmujących się komórkami macierzystymi i dyscyplinami powiązanymi.

Spotkanie będzie okazją do niezależnego przeglądu brytyjskiej krajowej sieci badań nad komórkami macierzystymi (UKNSCN) oraz omówienia jej przyszłych struktur, sposobu finansowania i pełnionej roli.

UKNSCN powołano w czerwcu 2006 r. jako niezależną instytucję krajową do promowania badań naukowych wśród subdyscyplin poświęconych komórkom macierzystym oraz do działania w charakterze krajowego centrum propagowania informacji na temat brytyjskich badań naukowych nad komórkami macierzystymi wśród zagranicznych naukowców, innych obywateli i mediów.

Jej głównym zadaniem jest promowanie krajowych działań na polu badań naukowych, które pozwalają przyspieszyć wykorzystanie podstawowych badań nad komórkami macierzystymi w leczeniu chorób zwyrodnieniowych takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona i cukrzyca.Więcej informacji:
http://www.uknscn.org/events/090120_review_uknscn.html